Europa bez granica ne smije ostati pusta želja. Ključ je u kulturnoj raznolikosti, koja se osobito u podunavskim zemljama uvijek njegovala bez obzira na nacionalne granice kao nešto što je samo po sebi razumljivo.

U tu svrhu danube books, kao izdavačka kuća, nastoji dati svoj doprinos putem znanstvenopopularnih knjiga, beletristike ili fotomonografija.

Srdačno su dobrodošli ponajprije autori iz podunavskih zemalja, koji misle i osjećaju europski i koji se osjećaju povezani sa svojom regijom i kulturnim identitetom.